Volumul triunghiului formula.asp


Recent, în timpul redactării prezentului articol pentru volumul CNIV, printr-o documentare (și prin aceptarea înscrierii la CNIV a lucrării doamnei conf. dr. Silvia Făt), am costatat o ... Volumul desemnează proprietatea unui corp de a avea tridimensionalitate, adică întindere de-a lungul a trei axe perpendiculare pe care se măsoară lungimea, lățimea și respectiv înălțimea sa (toate cele trei dimensiuni fiind, de fapt, valori de lungime). Altfel definit, volumul unui corp este locul pe care el îl ocupă în spațiu. b) aria triunghiului determinat de cele trei case pe hartă. c) aria triunghiului determinat de cele trei case în realitate, exprimată în hectare. Cere detalii Toate fetele laterale ale prismei triunghiulare regulate sunt dreptunghiuri congruente. ? Bazele prismei patrulatere regulate sunt triunghiuri echilaterale (vezi proprietatile triunghiului echilateral). Aria şi volumul corpurilor. Calculatoarele online efectuează calculul volumului şi al suprafeţei corpurilor. De asemenea, veţi găsi în cadrul paginii formule, scheme şi metode de calcul. Toate fetele laterale ale prismei triunghiulare regulate sunt dreptunghiuri congruente. ? Bazele prismei patrulatere regulate sunt triunghiuri echilaterale (vezi proprietatile triunghiului echilateral).