Bmt klimatyzacja sp. z o. o


Grupa BMT - Głównym przedmiotem naszej działalności jest Generalne Wykonawstwo inwestycji budowlanych oraz zarządzanie procesem inwestycyjnym. Prezentowane dane pochodzą z Krajowego Rejestru Sądowego i mają swoje potwierdzenie w publikacjach Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz odpisach KRS.Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym informacje tam zawarte są jawne i ogólnie dostępne. To jest miejsce na referencje dla firmy BMT CORDAH Sp. z o.o. - jeżeli jesteś właścicielem lub pracownikiem tej firmy i chcesz w jej imieniu poprosić o referencję swojego klienta lub kontrahenta (każdą firmę na crefo.pl), to kliknij w link "poproś o referencje" i postępuj według dalszych instrukcji. Bmt-Eco Sp. z o.o. - Zabrze - Obróbka i maszyny do metali • Sprawdź dane kontaktowe, telefon, e-mail, www • pkt.pl BMT Polska ma wieloletnie doświadczenie w wykonaniu kompleksowych projektów związanych z ochroną środowiska - ekspertyz środowiskowych, studiów wykonalności, inżynierii i projektowania, a także w sporządzaniu analiz finansowych i ekonomicznych, realizowanych dla klientów ubiegających się o preferencyjne środki finansowe z funduszy krajowych i zagranicznych oraz lini kredytowych ...