Girininku kaimas sodyba


Vėliau tą ūkį valdė jo sūnus Kazimieras Ausiukevyčius - mano prosenelis. Jis palaidotas Jurbarko senųjų kapinių kalnelyje. Paminklinis kryžius ir tvorelė pastatyta amžino atminimo Jurbarko klebono Kazimiero Marcinkevičiaus rūpesčiu. Pinigus paminklui atsiuntė sūnus Saliamonas, kuris gyveno ir dirbo girininku prie Novgorodo. km, Jašiünu dvaro senuju kapiniu kompleksas nutolçs 3,1 km, Jašiünu dvaro sodyba nutolusi 2,8 km. PCJV metu bus gaminamos medienos granules bei šilumos ir elektros energija. Planuojama pagaminti apie 185 000 t/metus medienos granuliu. Granuliu gamybos procesq sudarys žaliavos Po karo, vykstant administracinėms valsčiaus reorganizacijoms, kaimas visai dingo iš sovietinių žemėlapių. Senosios girininkijos pastatų neliko nė ženklo, o štai dailus raudonas namelis, su kažkada jį puošusiomis langinėmis, išliko ir dar dabar yra gerose rankose. Milžinkapio pušis – paminklinė pušis, buvusi Girininkų I kaime (Alšėnų sen.), Kauno rajone.Pasiekiama vykstant iš Pažėrų keliu 2610 Kazlų Rūda–Pažėrai , už 1 km pravažiavus autobusų stotelę ir už Smailių pasukus į mišką link Girininkų, toliau apie 1,4 km į šiaurės vakarus link laukymės pamiškėje. Gamta apylinkėse Artimiausi ežerai, tvenkiniai, upės, miškai, parkai iki 10 km atstumu. Pasukęs į kairę nuo didžiojo kelio pro neseną miško kirtimą, atsidursi toje vietoje, kur kadaise buvo Žadeikių sodyba. Dabar čia — tik nedidelė miško kiaurymė, prisagstyta medžių ir krūmų, ir nedaug kas bežino, kas buvo tie Žadeikiai, kokie jų likimai, kokį atminimą jie paliko žmonėse.