Bc172b datasheets


BC183L, BC183L Datasheet, BC183L NPN Small Signal Transistor Datasheet, buy BC183L Transistor Fick idag på en hurts med 18 lådor gamla oanvända komponenter, allra mest olika transistorer (drygt 100 olika tror jag), men även lite IC, likriktare, germaniumdioder, schottkydioder, några konstiga multipolkontaktdon etc. Jag har ännu inte hunnit gå igenom mer än tre av lådorna och inte räknat antal utan bara skrivit upp beteckningar. BC237B General Purpose Transistor NPN Page 3 10/05/08 V1.1 Electrical Characteristics Continued (Ta = 25°C unless specified otherwise) Parameter Symbol Test Condition Minimum Typical Maximum Units Fick idag på en hurts med 18 lådor gamla oanvända komponenter, allra mest olika transistorer (drygt 100 olika tror jag), men även lite IC, likriktare, germaniumdioder, schottkydioder, några konstiga multipolkontaktdon etc. Jag har ännu inte hunnit gå igenom mer än tre av lådorna och inte räknat antal utan bara skrivit upp beteckningar.